Izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen HE Boštanj

 
Zavarovanje levega dela Save
 

HE Boštanj predstavlja eno izmed stopenj v nizu predvidenih pretočnih hidroelektrarn na Savi. Izvajalec gradbenih del za akumulacijski bazen Nivo Celje je v juliju 2004 pričel s pripravljalnimi deli, ki obsegajo zaščito bregov, zemljišč in bližnjih objektov pred vplivi dviga gladine, deloma pa tudi pred vplivi naravnih visokih voda.

Urejene bodo brežine na levem in desnem bregu Save na odseku od mostu v Boštanju do obstoječega zavarovanja brežin pri Prapretnem. Prav tako se bomo ueredili hudourniške pritoke Save.

Rok za dokončanje del je mesec avgust 2005, ko se bo pričela polnitev akumulacijskega bazena.