Sanacija jezu na reki Vipavi pri Šelu
 
Prvotni jez na Vipavi
 
Jez na reki Vipavi v kraju Šelo pri Mirnu je bil pred obnovo v izredno slabem stanju; obstajala je velika verjetnost porušitve ob visoki vodi. S tem bi bilo ogroženo dolvodno ležeče naselje Orehovlje.

Na kaštnem jezu je bila poškodovana prelivna betonska površina; na dolvodni strani jezu pa je bila stena tako poškodovana, da je bilo ogroženo že njegovo jedro. Jez je bil brez prodnega izpusta, zato so se gorvodno od jezu kopičile naplavine.

Izvajalec del: Nivo, gradnje in ekologija, d. d., Celje.

Na mestu obstoječih pretočnih polj je bilo potrebno izvesti nov zapornični objekt. Le-ta je monolitna armiranobetonska konstrukcija. Sestoji iz temeljne plošče, dveh stebrov, v katere je vpeta zapornična tabla z vodili, kril in plošče. Na plošči se nahaja mehanska oprema za pogon in dvig zapornice. Zaradi slabe nosilnosti temeljnih tal je objekt temeljen na lesenih zabitih pilotih. Za dostop do zapornice smo postavili dostopni most v jekleni izvedbi.

Ohranilo se je eno pretočno polje, ki je bilo sanirano, služi pa kot ribja steza. Podslapje je izvedeno s skalometom, ki je sidran z jeklenimi piloti. Obstoječa betonska plošča jezu je bila odstranjena, namesto nje pa postavljena nova armiranobetonska plošča, ki je obložena s kamnitimi ploščami. Stene jezu pa so obbetonirane.

 
Novi jez