Mednarodne aktivnosti slovenskih hudourničarjev v letu 2004

 
 
Strokovnjaki Podjetja za urejanje hudournikov so v letu 2004 kot projektni partner aktivno delovali v treh večjih mednarodnih projektih v programu Interreg III B in Interreg III C. V vseh treh projektih, tako v NAB-u kot DIS-ALP-u in NMF-ju PUH, uspešno predstavljajo več kot 120-letno tradicijo urejanja hudourniških območij Slovenije in s svojimi podatki in izkušnjami prispevajo k oblikovanju skupnih mednarodnih strategij na področju varstva pred erozijo in hudourniki ter zmanjševanju ogroženosti z nevarnimi nesrečami.