Društvo vodarjev Slovenije

Šipkova ulica 10
1241 Kamnik

t: 031 653 653
e: info@drustvo-vodarjev.si
Pristopna izjava


Predsednica: dr. Lidija Globevnik, univ.dipl.inž.grad.
Generalni sekretar: Tone Prešeren